لوگو آموزشگاه بازیگری هنرپیشه

دوره بازیگری

دروسی که هنرجوها در طول تحصیل در رشته بازیگری آنرا خواهند گذراند ، عبارت است از :

۱_تنش زدایی و رها سازی

۲_تربیت حس

۳_بیان گفتاری

۴_بیان بدنی

۵_بازیگری مقابل دوربین

6_کارگاه های انتقال تجربیات بازیگری با حضور بازیگران مشهور و مجرب

پیمایش به بالا