لوگو آموزشگاه بازیگری هنرپیشه

دوره گویندگی و فن بیان

دروسی که هنرجویان رشته گویندگی در طول تحصیل در این رشته آن را خواهند گذراند ، عبارت است از :
 
۱_ تنفس ، صدا سازی ، آماده سازی ابزارهای گفتاری
 
۲_روخوانی متون مختلف
 
۳_آموزش اجرا در رسانه های مختلف :
رادیو ، تلوزیون
 
۴_تمرین صدا شناسی و‌ آوا شناسی
 
۵_آموزش زبان بدن در گفتگو ، اجرا و سخنرانی

۶_ تربیت حس و نمایشنامه خوانی
 
۷_تمرین گویندگی متن در استودیو
 
۸_آموزش بداهه پردازی در سخنرانی
پیمایش به بالا